Recenzie: Martorii patimilor, de Giovanni Papini

Recenzie: Martorii patimilor, de Giovanni Papini

50
Martorii patimilor - Giovanni Papini
Martorii patimilor - Giovanni Papini

Martorii patimilor este una dintre cele mai cunoscute cărți ale celebrului autor italian Giovanni Papini, ca și Viata lui Iisus (1921) și Sfântul Augustin (1929), scrise după  renunțarea sa la ateism și convertirea la catolicism, având ca temă condiția duală a lui Hristos, Om și Fiu al lui Dumnezeu.

Convertirea la catolicism, după o perioadă de răzvrătire împotriva divinității, nu l-a împiedicat să se manifeste ca un spirit sceptic si deziluzionat, aprig și pătimaș, așa cum o dovedește mai târziu ciudatul roman Gog (1931).

Important sciitor Italian, Giovanni Papini s-a născut în anul 1881, la Florența, într-o familie modestă, înfruntând sărăcia, neajunsurile. Patima lecturii și a cunoașterii a devenit o formă de protest tacit împotriva vieții modeste, austere. Cu timpul, s-a impus ca un erudit autodidact, fondatorul unei reviste apreciate în epocă, Leonardo.

Oscilând între istorie literară, beletristică, erudiție religioasă, filosofie (aderând un timp la pragmatism, combătând idealismul kantian și pozitivismul, atașându-se de mișcarea futuristă, dar renunțând pe rând la toate aceste ideologii), Giovanni Papini s-a manifestat ca un spirit agitat, nemulțumit, demoralizat, dominat de veșnice căutări ale sensului vieții, așa cum va scrie în cartea autobiografică (memorialistică) Un om sfârșit (1912), carte care i-a atras atenția, în adolescență, lui Mircea Eliade, constituind punctul de plecare în scrierea celebrei sale opere, Romanul adolescentului miop.

Ca profesor de Literatură italiană la Universitatea din Bologna, Giovanni Papini a scris o Istorie a literaturii italiene din secolele al XIII-lea și al XIV-lea, precum și o carte controversată, Diavolul, un fel de Divina Comedie, condamnată de Vatican ca fiind eretică, fapt ce i-a adus o mare decepție, suferind, aproape orb, până la moarte, în 1956.

În cartea Martorii patimilor , Giovanni Papini construiește 7 povestiri axate pe faptele și trăirile martorilor reali sau imaginari ai patimilor lui Iisus, descriind într-o manieră degajată, accesibilă, felul in care aceștia au fost afectați, direct și indirect, de întâlnirea providențială cu Fiul lui Dumnezeu.

Cele 7 povestiri sunt: Ispitirea lui Iuda, Barabba, Urechea lui Malhus, Omul din Cirene, Razbunarea lui Caiafa, Nebunia lui Pilat, Legenda Marelui Rabin.

În fiecare dintre acesta, se remarcă frumusețea stilului beletristic, istoria romanțată, legenda și mitologia religioasă, utilizate ca mărci ale ficțiunii. Dialogurile vivante, comunicarea uzuală, cotidiană, a personajelor ce conștientizează mai mult ori mai puțin faptul că trăiesc în preajma Mântuitorului, ne determină să citim cartea cu interes,  pasiune și curiozitate, actualizându-ne, prin lectură, simbolurile ce au pregătit miracolul Învierii, cea mai mare sărbătoare religioasă a omenirii din toate timpurile.

În Ispitirea lui Iuda aflăm că Iuda Iscarioteanul a fost ispitit de diavol, prin șiretlicuri, ca să-l vândă pe Mântuitor pe 30 de arginți, aceasta fiind menirea lui.

Citim apoi despre Barabba, criminalul care a fost cruțat de Pilat.

În a treia povestire, Urechea lui Malhus, impresionează episodul cu tăierea urechii lui Malhus de către Apostolul Petru, în momentul în care Iisus este capturat în Grădina Ghetsimani .

În cea de-a patra legendă este prezentat Simon din Cirene (Cirenianul),  cel care a cărat crucea pe Golgota în locul Mântuitorului.

În Răzbunarea lui Caiafa suntem martori la momentul în care acesta, într-un acces de grandomanie, susține cât de mândru este că el, un simplu om, a omorât un Dumnezeu.

Penultima povestire, Nebunia lui Pilat, relevă un om obsedat de descoperirea adevărului și chinuit de vina de a fi măcelarit iudeii.

În cea de-a șaptea și ultima povestire, Legenda Marelui Rabin, sunt prezentate două personaje inventate de Papini, așadar, licențe artistice (abateri de la contextul religios, cu scop literar-artistic) : Papa Celestin VI și Rabinul Sabbatai ben Shalom.

Martorii patimilor este, cu siguranță, o carte memorabilă despre zbuciumul lăuntric al acestor personaje, despre destinul lor tragic, ca o consecință dramatică a jertfei Mântuitorului pentru omenire și iertarea păcatelor, o carte tulburătoare, în rezonanță cu toate celelalte opere ale lui Papini despre Hristos, Răstignire și Înviere, ori ale altor celebri autori ce  au abordat teme similare .

Acordă o notă articolului!

Comments

comments

CARTEA POATE FI DISPONIBILĂ PE:


Vreau în Clubul de lectură!