Poetica lui Rainer Maria Rilke

Poetica lui Rainer Maria Rilke

39
Rainer Maria Rilke
Rainer Maria Rilke

Descendent al romanțelor, împătimit al spectacolelor teatrale și fin observator al vieţii sociale, al problematicii umane, cu toate tulburările sufletului, Rainer Maria Rilke este considerat  o personalitate emblematică a secolului al XIX-lea.

S-a născut la Praga în anul 1875, numele consemnat în acte fiind René Karl Wilhelm Johann Maria Rilke. Studiază literatura, filozofia și istoria artei la Praga și la München, iar  în anul 1896 își schimbă prenumele  René în Rainer.

Două dintre operele semnificative ale renumitului scriitor austriac sunt “Sonete către Orfeu” (1922) și  “Elegii duineze” ( titlul este denumit după Castelul Duino de la malul Mării Adriatice).

Poetica lui Rainer Maria Rilke poate fi definită, metaforic, un murmur diafan, monoton ca un refugiu şi un loc al visărilor. Rainer aspiră la întemeierea unui univers creator bazat pe arta revelatoare a cuvântului. Noaptea este vechea lui părtaşă a creaţiei artistice, ea  nu modifică perspectivele concentrate într-o idee universală. Peisajele sunt surprinse în devenirea lor, sub imperiul lumii sau al tentelor cromatice.

Rainer Maria Rilke dezvoltă în  poemul “Înaintea unei ploi de vară” condiţia spirituală a omului capabil de a-şi asuma destinul poetic. Ambivalenţa trăirilor este refractară la modul în care ego-ul resimte această supremaţie revelatoare a naturii.

Înainte anticipează evoluţia stărilor contradictorii, apoi este puternic analizată fără a găsi însă motivul declinului sufletesc; devenind fascinat de rezonanţa melodică a naturii.

”Cântecul” ilustrează o contopire a valenţelor primordiale, astfel încât “fluierarul” te îndeamnă asupra unei revigorări şi purificări spirituale, o descătuşare a patimilor care întemniţează sufletul omului.”Zidul discret” denotă o fortificaţie capabilă de a controla şi proteja beatitudinea creatoare a inimii.

Harul dumnezeirii este reflectat  asemeni unei hrane pentru suflet. ”Tablourile” amplifică superficialitatea omului, care în faţa puterii divine este izgonită. ”Lumina de amiază” evocă ideea unei extinderi a arealului spiritual, în urma unui vast şi complex ritual de exteriorizare a trăirilor poetice:  ”eine beeindruckende Geschichte” (o poveste impresionantă).

Natura sub ramurile ei ocrotitoare, din care plouă  flori iar vântul îşi aşterne lacrimile, este înfăţişată ca fiind  sălbatică, dar, totodată, ocrotitoare. Aflat sub puterea edenică a  pădurii, care îi dezvăluie toate frumuseţile şi misterele ei, poetul trăieşte din plin bucuria şi împlinirea visului.

Uneori, lumina însoţeşte apa, contopindu-se cu ea. Din cugetările sufletului izvorăsc adevărurile. La rândul ei, poezia aduce substanţa afectivă care dă acestor adevăruri conţinut înălţător, plin de elan şi admiraţie pentru capacitatea minţii omeneşti sau, dimpotrivă, deprimant, descurajator, pesimist.

Idealizarea artei ca aspiraţie spre absolut, este ridicată la cea mai înaltă condiţie umană. Melancolia singurătăţii geniului, labilitatea sentimentului de venerare a beatitudinii redau accepţiunea filosofică a poemului “Vor dem Sommerregen”, în care oglindirea vieţii artistului este amplificată de dimensiunea infinită a temporalităţii.

Prin urmare, creaţia lui Rainer Maria Rilke denotă o măreţie a universului pictural. Călător în propria poveste, eul accede spre adâncimea sensului existenţial al materiei. Linia melodică denotă perfecţiune, pace lăuntrică, având totodată valenţe mitice şi  har divin, fapte ce conduc spre feeritatea  magică a cuvintelor poetice.

Acordă o notă articolului!

Comments

comments

CARTEA POATE FI DISPONIBILĂ PE:


Vreau în Clubul de lectură!
Articolul precedentInterviu cu Cristina Hlusak, trainer de dezvoltare personală
Raluca-Marieta Vişan
Raluca-Marieta Vișan este studentă la Universitatea din București, Facultatea de Chimie, secția Biochimie tehnologică, în anul II . Primul său volum de poezii intitulat “Revelație.Minune.Vis” a fost publicat în anul 2016 la editura Sf. Nicolae din Brăila. De asemenea, a participat la concursuri naționale, olimpiade și festivaluri de creație, realizând recenzii ale unor volume de proză, poezie și critică literară.